Att hantera anställda med missbruksproblem: en arbetsgivares perspektiv

Hej,

Som arbetsgivare har jag varit välsignad med att ha en talangfull och hårt arbetande anställd i vårt team. De har levererat imponerande resultat och varit en oumbärlig del av företaget under en lång tid. Men på senare tid har jag börjat märka tecken på två missbruksproblem som har börjat påverka deras prestation och deras hälsa negativt – alkoholmissbruk och spelberoende.

Att hantera en sådan situation som arbetsgivare är komplicerat och känsligt. Jag känner ett ansvar för mina anställdas välbefinnande i min roll som arbetsgivare alkoholmissbruk, och jag vill se till att de får den hjälp de behöver samtidigt som de kan fortsätta trivas och bidra till företaget.

För det första är det viktigt att uppmärksamma tecknen på missbruksproblem. Den anställda kan visa upp oregelbunden närvaro, minskad produktivitet, och förändrat beteende på arbetsplatsen. Det är också möjligt att andra kollegor har märkt dessa tecken och har oroat sig.

När jag insåg att vi hade en situation som krävde åtgärd, tog jag kontakt med den anställda i en icke-konfronterande, stödjande och konfidentiell miljö. Jag uttryckte min oro för deras välbefinnande och erbjöd min hjälp för att hitta stöd och behandling. Att visa empati och förståelse är avgörande i en sådan situation.

För att hjälpa min anställd att hantera sina problem erbjöd jag information om tillgängliga resurser, som terapi och stödgrupper för alkoholmissbruk och spelberoende. Jag uppmuntrade dem att söka professionell hjälp och lovade att vi som företag skulle stödja dem i den processen.

Jag insåg också att det var viktigt att erbjuda en flexibel arbetsmiljö och att samarbeta med den anställdes behov och behandlingsplan. Det är inte bara för deras bästa, utan också för att säkerställa att de kan återhämta sig och återvända till arbetsplatsen i god form.

Hantering av missbruksproblem som arbetsgivare kan vara en utmaning, men det är vår moraliska skyldighet att försöka hjälpa våra anställda. Genom att vara stödjande, empatisk och informerad om de resurser som finns tillgängliga, kan vi göra skillnad i någon annans liv och ge dem möjlighet att återhämta sig.

Det är också viktigt att skapa en arbetsplatskultur där anställda känner sig trygga att prata om sina problem och söka hjälp. Genom att bryta stigmat kring missbruksproblem kan vi skapa en bättre arbetsmiljö och hjälpa fler att få den hjälp de behöver, speciellt vid spelberoende.

Med vänliga hälsningar,
En anonym chef

Empati, stöd och flexibilitet i vården

I dagens samhälle präglat av en åldrande befolkning och ökad efterfrågan på omsorgstjänster, spelar hemtjänsten en betydande roll i att säkerställa välbefinnandet för äldre medborgare. Denna veckas redaktionella fokus är riktat mot hemtjänstens mångfacetterade värld, där vi avslöjar de insiktsfulla aspekterna av detta betydelsefulla arbete.

Vi har haft förmånen att prata med anställda inom hemtjänsten men även mottagit läsarbrev från anhöriga till individer som mottar stöd från hemtjänsten. Allt detta kommer att presenteras längre ner i texten, följ med!

Vi börjar först och främst med en beskrivning av hemtjänst Norrköping. Hemtjänstens kärnuppgifter omfattar en omfattande palett av omsorgsfulla tjänster som är skräddarsydda för att tillgodose individuella behov. Från personlig hygien och måltidsberedning till medicinadministration och socialt stöd. Hemtjänsten har en bred funktion av omsorgsfulla aktiviteter. Denna mångfald av uppgifter är såväl praktisk som emotionell, och det är denna kombination som formar en meningsfull struktur för de äldre medborgarnas dagliga liv.

Den påtagliga effekten av hemtjänst är inte bara begränsad till vårdtagarna själva utan sträcker sig till deras anhöriga. För vårdtagarna, betyder hemtjänsten en möjlighet att upprätthålla sin självständighet och värdighet i sina egna hem. Denna trygghet och kontinuitet i en välbekant miljö främjar känslan av självbestämmande och bidrar till psykiskt välbefinnande. För anhöriga innebär hemtjänsten en lättnad från det ibland överväldigande ansvaret att vårda sina nära och kära dygnet runt. Det skapar en balans mellan deras egna liv och omsorgen för sina äldre släktingar.

Hemtjänstens arbete utmärker sig genom sin exceptionella flexibilitet. Det anpassar sig till de varierande behoven hos varje vårdtagare och skapar en individualiserad plan för att tillgodose dessa behov på bästa möjliga sätt kring hemtjänst Haninge. Detta särdrag möjliggör en anpassning av rutiner och tjänster beroende på äldre medborgares hälsa, önskemål och dagliga rytm.

De som valt att arbeta inom hemtjänsten behöver inneha en rad positiva egenskaper för att verka i denna ansvarsfulla roll. Empati står högst på listan, då förmågan att sätta sig in i vårdtagarens känslomässiga tillstånd och behov är av avgörande betydelse. Gedigen kommunikationsförmåga är en annan grundsten, för att etablera starka band med vårdtagarna och deras anhöriga. Vidare är flexibilitet och ett känsligt tillvägagångssätt i att hantera olika situationer avgörande.

Vi har haft förmånen att intervjua en av de anställda inom hemtjänst Borås, vars berättelse om deras arbetsinsatser tecknar en vacker bild av den förändring de bringar till äldres liv. Deras dagliga engagemang översätts till en bättre livskvalitet för vårdtagarna, en atmosfär av omsorg och värme som försiktigt sveper över dem och skapar en fördjupad känsla av trygghet.

Våra brevläsare, vars anhöriga har varit mottagare av hemtjänstens omsorg, har öppenhjärtigt delat sina erfarenheter. Deras berättelser målar en bild av en omvårdnad som inte bara har transformerat vårdtagarnas liv utan även avlastat de anhöriga, vilket har frigjort dem för att fortsätta sina egna liv utan att förlora kopplingen till de äldre i familjen.

Hemtjänsten har vuxit till en livsviktig del av äldreomsorgen och erbjuder en smidig och personcentrerad lösning för äldre medborgare. Dess påverkan sträcker sig långt bortom de praktiska tjänsterna och rör vid de mest djupgående aspekterna av välbefinnande. Med sina kärleksfulla och skickliga anställda, som besitter en unik kombination av färdigheter och egenskaper, fortsätter hemtjänsten att vara en viktig kraft i att skapa en bättre tillvaro för vårdtagare och deras nära och kära vid hemtjänst Huddinge.

 …

Len och balanserad citrussmak 

I vår strävan att ge våra läsare en fördjupad förståelse och en egen smakupplevelse av olika produkter, beslutade redaktionen på vår tidning att beställa hem och skicka ut ett urval av vitt snus till några utvalda läsare. Varje produkt representerades av ett varumärke, Velo och XPCT och CBD Pouches. Med förväntan på att få lära oss mer om dessa produkter och ta del av våra läsares reflektioner, tog vi del av deras smakupplevelser, känslor och tankar.

Den första produkten som testades var Velo Frosty Grapefruit, ett vitt snus som utlovade en frisk och fräsch smakupplevelse. Våra läsare var snabba med att ge sina intryck och fyllde vårt redaktionella brevinkast med sina välskrivna redogörelser.

En av våra läsare, Anna, beskrev sin upplevelse på ett sätt som verkligen fångade beskrivningen av produkten från Nordic Spirit: ”Velo Frosty Grapefruit förde mig till tankar av sura sommardrycker, där jag kunde känna hur de saftiga grapefrukterna kom i vågor. Den friska och balanserade smaken väckte mina sinnen till liv och gav mig en behaglig energikick. Det var som att uppleva sommarens första solstrålar på ett smakligt sätt!”

En annan läsare, Erik, berättade om hur Velo Frosty Grapefruit överträffade hans förväntningar och passade perfekt till olika situationer: ”Den fruktiga och kylande karaktären hos detta snus ger mig en känsla av uppfriskande njutning. Jag kan föreställa mig att njuta av det under varma sommardagar eller som en frisk smakpaus i en stressig vardag. Den passar verkligen för dem som söker efter en unik och fyllig smakupplevelse.”

Det andra varumärket, XPCT Citrus, erbjöd våra läsare en annan nyans av smaker och känslor. Med dess citrusbetonade profil var det spännande att se hur våra läsare reagerade.

En av våra läsare, Sofia (proffs på White Fox), delade generöst med sig av sina tankar och sa: ”XPCT Citrus tog mig med på en resa till en saftig smakupplevelse, där jag kände den uppfriskande syrligheten smälta samman med en mild sötma. Den lena smaken i snuset gjorde att intrycken utvecklades gradvis och gav mig en förlängd känsla av snusets smak. XPCT Citrus är verkligen något för dem som älskar den fräscha och exotiska smaken av citrusfrukter.”

En annan läsare, Johan, betonade hur XPCT Citrus passade hans personliga smakpreferenser: ”XPCT Citrus är en smakupplevelse utöver det vanliga. Den intensiva och livfulla citruskaraktären i kombination med det lena snuset skapar en balanserad och njutbar upplevelse. För mig är det en perfekt följeslagare under lugna stunder när jag vill koppla av och låta smakerna utforskas på min tunga.”

Det är viktigt att komma ihåg att smakupplevelser kan vara subjektiva och variera mellan olika individer. Det som passar en person perfekt kan möjligen inte falla i smaken hos någon annan. Därför är det alltid en bra idé att bilda sig en egen uppfattning och läsa på om nikotinhalt och smaker innan man beställer hem produkter. Som många produkter från Swave.

Vi vill också betona att vår redaktion beställde produkterna online och skickade dem till våra läsare för att ge dem möjlighet att utforska dessa spännande smaker. Vi är glada över det positiva gensvar vi fått från våra läsare och vill tacka dem för deras engagemang och välskrivna omdömen.

Sammanfattningsvis har våra läsare haft en positiv upplevelse av Velo Frosty Grapefruit och XPCT Citrus. Smakerna har beskrivits som friska, fruktiga, uppfriskande och njutbara.

 …

Flexibilitet, variation och utvecklande

Redaktionen har fått exklusiv tillgång till en bemanningsfirma som specialiserar sig på att hyra ut hyrläkare och hyrsjuksköterskor till sjukhus och vårdinrättningar runt om i landet. Vi har följt med dem för att ta reda på mer om deras verksamhet och hur det fungerar att arbeta som hyrläkare.

Bemanningsfirman erbjuder en mängd olika tjänster, från korttidsbemanning vid akuta situationer till längre bemanningsperioder för sjukhus och vårdinrättningar som har behov av extra personal. Vi har fått möjlighet att intervjua en av deras hyrläkare, Anna Andersson, för att höra mer om hennes erfarenheter av att arbeta som hyrläkare.

Anna Andersson berättar att hon har jobba som hyrläkare i flera år och att hon trivs väldigt bra med sitt jobb. Hon berättar att det finns många fördelar med att arbeta som hyrläkare, för henne själv, vården och patienterna.

En av de stora fördelarna med att arbeta som hyrläkare är flexibiliteten. Anna Andersson berättar att hon själv kan välja vilka uppdrag hon tar och när hon vill arbeta. Detta ger henne möjlighet att ha en bra balans mellan arbete och fritid, vilket är viktigt för att orka med ett stressigt yrke som läkare.

 

En annan fördel med att arbeta som hyrläkare är variationen i arbetsuppgifterna (och att få insikt i bland annat hyrsjuksköterska lön, så att man kan jämföra tjänster). Anna Andersson berättar att hon får möjlighet att arbeta på olika sjukhus och vårdinrättningar runt om i landet, vilket ger henne en bred erfarenhet och möjlighet att lära sig nya saker. Hon får också möjlighet att träffa och arbeta med olika människor, vilket är berikande både professionellt och personligt.

När det gäller själva arbetsprocessen berättar Anna Andersson att det är viktigt att hon får tillräckligt med information om sjukhuset eller vårdinrättningen där hon ska arbeta, samt om patienterna hon kommer att möta. Detta gör att hon kan förbereda sig på ett bra sätt och säkerställa att hon kan ge patienterna den vård de behöver.

Anna Andersson betonar också att hyrläkare är en viktig resurs för vården. Genom att hyra in läkare, eller hyrsjuksköterska kan sjukhus och vårdinrättningar snabbt och enkelt få tillgång till extra personal vid behov. Detta kan vara avgörande vid akuta situationer eller när det finns personalbrist på grund av sjukdom eller annan frånvaro.

Vi avslutar vår intervju med Anna Andersson (vårdkonsult) genom att fråga henne vilka funderingar man bör ta ställning till innan man bestämmer sig för att arbeta som hyrläkare. Hon poängterar att det är viktigt att vara öppen för nya erfarenheter och arbetsplatser, samt att man måste vara beredd på att arbeta under olika tider och ibland under hög press. Hon betonar också vikten av att ha god kommunikation med sjukhus och vårdinrättningar, samt att vara beredd på att ta på sig olika typer av uppdrag och anpassa sig till olika miljöer.

Avslutningsvis vill Anna Andersson understryka att arbetet som hyrläkare är både utmanande och givande, och att det ger henne möjlighet att utvecklas som läkare och som person. Hon är tacksam över att ha valt denna karriärväg och hoppas att fler läkare ska överväga att arbeta som hyrläkare.

Vi har fått en inblick i en viktig del av vården och hur bemanningsföretag kan hjälpa till att tillgodose vårdinrättningarnas behov av extra personal. Samtidigt har vi fått höra en hyrläkares erfarenheter och fördelarna med att arbeta som hyrläkare, som flexibilitet, variation och möjlighet att utvecklas. Det är tydligt att hyrläkare är en viktig resurs för vården och att detta arbetssätt kan ha positiva effekter för både personal och patienter.

 …

Viktigt om vitaminer och vätska

Hej kära läsare!

Jag är Rune Vitae, och idag tänkte jag berätta lite om min tid som dietist och hälsoforskare. Under min tid på detta jobb höll jag många föreläsningar om vikten av rätt kost och näring, och det var alltid ett ämne som intresserade mig mycket. Men det var en fråga som ofta kom upp under mina föreläsningar, och det var frågan om D-vitamin, vätskeersättning på sommaren och vitaminer.

För många människor är D-vitamin en ganska okänd vitamin. Många tror att det bara finns i mjölk, men faktum är att det finns i mycket mer än så. D-vitamin är faktiskt en av de mest viktiga vitaminerna för vår hälsa, eftersom det hjälper oss att bygga starka ben och tänder, ökar vårt immunförsvar, och är också bra för hjärnan. Ett av de bästa sätten att få D-vitamin är genom att sola, men om man inte kan göra det regelbundet så kan man ta tillskott.

Under sommarmånaderna är det också viktigt att tänka på vätskeersättning. Många tror att man bara behöver dricka vatten när det är varmt ute, men faktum är att det finns fler saker man kan göra. Att dricka vatten med något extra tillsatt som elektrolyter, som exempelvis sportdrycker, kan hjälpa till att ersätta de salter och mineraler som kroppen förlorar när man svettas.

Och självklart, kan vi inte glömma bort vitaminer. Vitaminer är en viktig del av vår hälsa, och vi kan få dem från att äta en hälsosam och varierad kost. Men ibland behöver vi också ta tillskott, speciellt om man har en brist på vissa vitaminer.

Vätskan är sjukt viktigt!

Men nog om vitaminer, omega3 och näringsämnen, jag vill nu prata om en av mina favoritpersoner under min tid som dietist och hälsoforskare – en städare som heter Sofia.

Sofia var en av de mest hårt arbetande personerna jag någonsin träffat. Hon var alltid där för att hjälpa till och göra vad hon kunde för att förbättra arbetsmiljön på sjukhuset där vi båda arbetade. Under mina föreläsningar om näringsämnen var hon alltid där för att lyssna och lära, och hon var också alltid där för att ge råd om vad jag borde äta.

Mycket om det minsta

Att arbeta som dietist och hälsoforskare var en fantastisk erfarenhet. Jag fick träffa så många olika människor och hjälpa dem att förbättra sin hälsa genom kost och näring. En av de viktigaste ämnena jag föreläste om var betydelsen av D-vitamin.

Jag kunde inte betona nog hur viktigt det är att få tillräckligt med D-vitamin i vårt system. Det hjälper oss att hålla våra ben starka och friska, och har visat sig ha positiva effekter på hjärthälsa och immunförsvar.

En annan viktig sak jag betonade var vikten av att hålla sig hydrerad under sommaren. När temperaturen stiger är det lätt att glömma att dricka tillräckligt med vätska, och det kan leda till uttorkning och andra hälsoproblem. Glöm alltså inte er vätskeersättning!

Och naturligtvis pratade jag också mycket om vitaminer. Det finns så många olika vitaminer och mineraler som vi behöver för att hålla oss friska och starka. Men jag måste erkänna, jag hade ett favoritskämt när det gällde vitaminer:

Varför var vitaminen så trött hela tiden? För att den alltid var bristfällig!

Ja, jag vet, det är lite klyschigt. Men jag hoppas att det i alla fall fick mina åhörare att le och påminna dem om att det är viktigt att få tillräckligt med vitaminer i vår kost.

Att arbeta som dietist och hälsoforskare var en otrolig tid i mitt liv, och jag är tacksam för alla erfarenheter jag fick och alla människor jag fick träffa. Om du någonsin har frågor om kost och näring, tveka inte att fråga en expert – det kan göra en stor skillnad i din hälsa och ditt välbefinnande. Nästa gång ska vi surra lite om multivitamin kvinna! Vi ses då!

 

Gen Z leder vägen inom hårvård!

Tonåringar och Generation Z är en generation som tar hårets hälsa och frisyrer på allvar. De bryr sig om vad de sätter i sitt hår och hur de tar hand om det, och detta har lett till en positiv trend för hälsosamt hår och en hälsosam hårbotten. Men varför tar tonåringar och Generation Z bättre hand om sina frisyrer och hårets hälsa än sina föräldrar?

En anledning till detta är den ökande medvetenheten om hårets hälsa och betydelsen av att ta hand om det. Med hjälp av sociala medier och influencer-marknadsföring har tonåringar och Generation Z fått tillgång till mer information om hårvård och hälsa än någonsin tidigare. De är mer benägna att göra sin egen forskning, använda saker som sulfatfritt schampo och söka efter information om hur man kan ta hand om sitt hår på ett hälsosamt sätt.

En annan faktor är att tonåringar och Generation Z har tillgång till fler naturliga och skonsamma hårvårdsprodukter än sina föräldrar hade under sin ungdom. Det finns ett större utbud av hårvårdsprodukter som innehåller naturliga ingredienser och är skonsamma mot håret och hårbotten. Detta har gjort det lättare för den här generationen att hitta produkter som passar deras behov och som inte skadar deras hår. De vet liksom vad texture spray är 🙂

En tredje faktor är att tonåringar och Generation Z är mer benägna att experimentera med sin stil och hår. De är inte rädda för att testa nya frisyrer och trendiga hårfärger, men de är också medvetna om att överbehandling och skadligt styling kan påverka hårets hälsa negativt. Därför är de mer benägna att experimentera med naturliga och skonsamma stylingmetoder, och undviker överbehandling av håret.

Slutligen är tonåringar och Generation Z mer benägna att ta hand om sin hälsa generellt (inte bara torrschampo alltså), vilket inkluderar deras hårhälsa. De har en ökad medvetenhet om betydelsen av hälsa och välbefinnande, och hur detta påverkar både utseende och självkänsla.

Sammanfattningsvis tar tonåringar och Generation Z bättre hand om sina frisyrer och hårets hälsa än sina föräldrar. De har tillgång till mer information om hårvård och hälsa, har tillgång till naturliga och skonsamma hårvårdsprodukter, är mer benägna att experimentera med naturliga stylingmetoder och tar hand om sin hälsa generellt. Detta är en positiv trend som kommer att leda till hälsosammare hår och en mer medveten generation när det gäller hälsa och skönhet.